Skip Navigation LinksSağlık ve güvenliği yönetmelikleri (1)

MADDE 78. - (Değişik: 15/5/2008-5763/3 md.)
 
Bu Kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak işletme belgesi alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
 
Düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zorunludur.


DÖKÜMANLAR


TÜM YASAL BİLGİLER

» İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
» Sağlık ve güvenliği yönetmelikleri (1)
» İş sağlığı ve güvenliği kurulu
» İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (1)
» Ağır ve tehlikeli işlerde rapor
» On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor
» Çeşitli yönetmelikler
» İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
» İŞ KANUNU
» İŞYERİ HEKİMLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
» TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
» Mobilab Tanıtımı
Galeri bölümüne yeni resimler eklendi.

Galeri bölümüne eklenen yeni resimler için tıklayınız.

Mobilab.com.tr Açıldı.

Mobilab.com.tr yeni yüzüyle sizlerle. Siz değerli müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için internet sitemizi yenilemiş bulunmakta ..